• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Планування

Річний план

СередівськогоНВК

«загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок»

на 2017 2018 н.р.

Вступ

Одним із складних і багатогранних завдань, які визначені Державною національною програмою «Освіта / Україна ХХІ століття/», в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті є створення умов для формування духовно багатої особистості громадянина нової епохи.

Звідси випливає, що в освітній діяльності наступила гостра потреба в гуманізації процесу навчання і виховання, визнання людини як найвищої соціальної цінності, формування поваги до особистості, її гідності, питань та інтересів, її особистих цілей, завдань та прагнень.

Саме ці принципи лягли в основу роботи педколективу , Середівського НВК «ЗОШ І- ІІ ступенів – дитячий садок» у 2017 – 2018 н.р.

Практична діяльність педагогів школи була спрямована на виконання Закону України «Про освіту». Закону України « Про загальну середню освіту» наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, обласного управляння освіти і науки України, відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації.

У 2017 – 2018 н.р. було охоплено навчання 47 учнів, що становить 100% дітей шкільного віку, які проживають на території Середівської сільської ради.

Педагогічний колектив та дирекція школи постійно працюють над питанням залучення учнів до навчання як і результат, на території обслуговування немає жодного учня, який би не отримав повної середньої освіти, оскільки освіта – це основа інтелектуального культурного, духовного, соціального, економічного розвитку.

Працюючи над проблемним питанням « Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання і виховання», педагогами школи використовувалися різноманітні форми і методи роботи, що викликали в учнів вчитися, самостійно здобувати знання, підвищувати свій загальноосвітній рівень.

Основна увага зверталась на те, щоб не завантажити учнів потоком різноманітної інформації, а на те, щоб навчити їх здобувати цю інформацію і вміло її використовувати в умовах життя в громадському , демократичному суспільстві.

У 2017 – 2018 році учні випускних класів успішно склали державну підсумкову атестацію за курс початкової та основної школи. Аналізуючи результати державної підсумкової атестації слід відмітити, що жоден учень не склав атестацію на початковому рівні. В цілому середній та достатній рівень знань учнів забезпечений. Отже, основну увагу у 2017 – 2018 н.р. педколектив спрямує на вдосконалення форм і методів роботи для забезпечення високого рівня навчальних досягнень учнів.

З метою виявлення стану засвоєння учнями навчального матеріалу та перевірки рівня навчальних досягнень на протязі навчального року проводились директорські контрольні роботи з основних предметів у 4, 5, 6, 7, 8, 9 класах а також перевірявся темп читання в усіх класах на початок перших та других семестрів, а також в кінці року.

У 2017 – 2018 н.р. буде вивчатись робота учителів, чиї учні показали зниження рівня навчальних досягнень. Методичним об»єднанням потрібно детально проаналізувати результати директорських контрольних робіт, виявити основні причини зниження рівня навчальних досягнень учнів та накреслити шлях ліквідації виявлених недоліків.

Перевіривши темп читання учнів 1 – 8 класів у кінці навчального року, виявлено, що значно зросла техніка читання в 2,4,5 класах. Але в 8 класі техніка читання пішла на спад. Отже у 2017– 2018 н.р. особлива увага буде звертатися на підвищення техніки читання.Техніка читання протягом року зросла по школі на 7,3 %, що становить 81,1 % по школі на кінець навчального року.

Велика увага приділялася виховній роботі, оскільки одним із першочергових завдань сучасної школи є виховання правосвідомої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією. У школі створена система виховної роботи, яка проводиться за принципом самоврядування. У даний виховний процес включені всі напрями виховної роботи. Велика увага приділяється вихованню особистості, її всебічний розвиток, утвердженого свого «я». Кожній дитині надається можливість розкрити себе, показати свої здібності, можливість займатися найулюбленішою справою. Виховним процесом займається весь педагогічний колектив, велику роль в ньому відіграють класні керівники.

Особлива увага зверталась на правове виховання, на роботу з дітьми, які схильні до правопорушень. У план роботи включають різні види заходів. Даний процес охоплює не тільки учнівський колектив, але й батьків, громадськість.

Наполеглива робота в цьому напрямку дає свої результати, але все – ж таки першочерговим і невідкладним завданням на 2017 -2018 н.р. буде вдосконалення системи виховної роботи, яка б повністю відволікала «важких» учнів від скоєння правопорушень. Необхідно більше залучати даних учнів до позакласної та позашкільної роботи, налагоджувати тісні зв»язки і співпрацю з батьками, органами самоврядування, відповідними службами на рівні району.

Одним із першочергових завдань педколективу на новий навчальний рік буде робота по залученню до навчання учнів, які схильні пропускати навчання без поважних причин.

Важливу роль у 2017 -2018 н.р. відводилося питанню підвищення кваліфікації учителів. Протягом року пройшов курси підвищення кваліфікації Комаренко В.А., та Синявська З.В.

Отже, в школі працюють десять вчителів, які мають вищу категорію, з них чотири вчителі, які мають педагогічне звання «Старший учитель», два вчителі, які мають І категорію, два вчителі, які мають ІІ категорію та один спеціаліст.

Протягом року вивчався і продовжує вивчатися передовий педагогічний досвід учителів району, області. У 2017-2018 н.р. планується продовжити вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителя початкових класів Колесник Г.М. та бібліотекаря школи Передєльських С.Т.

Належним чином працюють шкільні методичні об»єднання вчителі регулярно відвідували районні засідання методоб»єднань та семінари. Шкільний методичний кабінет регулярно поповнювався методичними матеріалами, кращими розробками учителів школи. Педагоги школи постійно підвищують рівень самоосвіти, працюючи з фаховими журналами, різноманітною методичною літературою. У 2017 - 2018 н.р. планується вдосконалювати методичну роботу, налагоджувати більш тісні міжшкільні зв»язки, обмінюючись педагогічним досвідом, підвищуючи свою педагогічну майстерність.

Сучасні реформи в галузі загальної середньої освіти потребують нового погляду на весь процес навчання і виховання. Застарілі методи роботи вже не дають того результату, якого потребує сьогодення. Для ефективного засвоєння учнями навчального матеріалу необхідно шукати нові підходи до викладення дисциплін, застосовувати нові форми і методи навчання.

Саме виходячи з таких міркувань, педагогічний колектив школи визначив проблемне питання школи на 2017 -2018 н.р.: «Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання і виховання»

В чому полягає перевага інтеракції ? Перш за все, це шлях формування творчої особистості, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дитини, для її саморозкриття, самоутвердження. Суть інтерактивних методів у тому, що навчання відбувається завдяки взаємодії всіх тих хто навчається. Це співнавчання в якому учитель та учні є суб»єктами навчання. Учитель виступає лише як керівник розумової діяльності учнів, спрямовує її, допомагає, послуговуючись фактам дійти певних висновків.

Отже, саме на виконання вищезгаданих завдань і буде працювати педагогічний колектив школи у 2017 – 2018 н.р.

/Files/images/plan/1.jpg/Files/images/plan/2.jpg/Files/images/plan/3.jpg/Files/images/plan/4.jpg/Files/images/plan/5.jpg/Files/images/plan/6.jpg/Files/images/plan/7.jpg/Files/images/plan/8.jpg/Files/images/plan/9.jpg/Files/images/plan/10.jpg/Files/images/plan/11.jpg/Files/images/plan/12.jpg/Files/images/plan/13.jpg/Files/images/plan/14.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 547

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.